Get Adobe Flash player
Home O dalmatinskom psu Standard dalmatinskog psa

postheadericon FCI - Standard br. 153

FCI – STANDARD NR. 153     30.05.2011.    

 

DALMATINSKI PAS

 

Zemlja porijekla: HRVATSKA

 

Datum objave vae?eg slubenog standarda: 13.10.2010.

 

UPOTREBA:

Lova?ki pas, pas za pratnju, obiteljski pas, kao i pas prikladan za razli?ite namjene.

 

FCI Klasifikacija:

Skupina 6 - GONI?I, KRVOSLJEDNICI I SRODNE PASMINE

Sekcija 3 Srodne pasmine / bez radnog ispita

 

KRATKI POVIJESNI PREGLED:

Porijeklo dalmatinskog psa zasnovano je na slikama i zapisima iz crkvenih kronika 16. – 18. stolje?a.

Prikazi dalmatinskog psa prona?eni su na oltarnoj slici «Majka Boja s Isusom i an?elima» u crkvi Gospa od An?ela u mjestu Veli Lošinj, otok Lošinj, Hrvatska koja potje?e iz 1600.-1630., te freske iz Zaostroga, Dalmacija, Hrvatska.

Iz toga proizlazi da je porjeklo dalmatinskog psa u isto?nom dijelu sredozemlja naro?ito u povijesnoj provinciji Dalmacije.

Prvi opisi dalmatinskog psa prona?eni su u ?akova?koj biskupiji ?akovo, Hrvatska u zapisu biskupa Petra Baki?a iz 1719., te zapisu Andreasa Keczkemetya iz 1737. gdje je pas nazvan latinskim imenom «Canis Dalmaticus» te navedenom visinom od 4-5 «Spithamusa». Thomas Pennant u svom djelu «Synopsis of Quadrupeds» iz 1771. opisao je ovu pasminu kao samostalnu i nazvao ju «Dalmatian», te naveo da joj je domovina Dalmacija.

Thomas Bewick 1790. naziva ovu pasminu «The Dalmatian or Coach Dog». Prvi (neslubeni) standard sastavio je englez, Vero Shaw 1882. koji je osnivanjem «Dalmatian Club» u Engleskoj 1890. preto?en u prvi standard.

FCI objavljuje prvi standard za dalmatinskog psa 07.04.1955. pod nazivom «Dalmatiner Jagdhund» - Dalmatinski goni?.

 

 

OP?I IZGLED:

Glava mezocefalna, prizmati?nog oblika, sa vise?im uškama. Tijelo pravokutnog oblika, snano, miši?avo sa karakteristicnom markantnom to?kastom obojenoš?u. Gibanje mora biti elegantno. Razlika u spolovima mora biti izraena.

 

VANE PROPORCIJE:

Duina tijela: Visina grebena = 10 : 9

Visina lakta 50 % visina grebena

Visina sko?nog zgloba je 20 - 25 % visine grebena

Duljina glave oko 40 % visine grebena

Duljina lubanje : duljina gubice = 1 : 1

 

 

PONAŠANJE / TEMPERAMENT ( NARAV ):

Mirne je ?udi, prijateljski raspoloen, nije plah niti suzdran, bez ikakve nervoze ili agresivnosti. Po naravi dalmatinski psi su vrlo ivahni, blagi, vjerni, samostalni i vrlo lako odgojivi. Izrazito voli vodu i kretanje u prirodi. Ima izraen nagon goni?a.

 

GLAVA:

Glava mora biti u skladu i u proporciji sa tijelom psa.

U lubanjskom dijelu ne smije biti preširoka.

Duina od okcipitalne kosti do stopa i od stopa do njuške (vrha nosa ) u odnosu 1:1 ili je gubica nešto kra?a. Linije lubanje i gubice su blago divergente. va?ni miši?i i jagodi?ni lukovi ne smiju biti previše izraeni. Koa na cijeloj glavi je bez nabora.

 

 

 

LUBANJSKI DIO:

Lubanja:ravna (plosnata) sa blagim postrani?nim zaobljenjem. Najšira je izme?u ušiju, a na sljepoo?nicama dobro zaobljena. ?eona brazda je blago izrazena.

 

Stop:Umjereno naglašen.

 

PREDIO LICA:

 

Njuška:je velika, sa široko otvorenim nosnicama, mora biti kompletno pigmentirana, a po boji u skladu sa obojenosti to?aka.

 

GUBICA:

Sa dobro razvijenim snanim vilicama, nosni hrbat ravan.

 

Usnice:su snane i prili?no priljubljene uz vilicu. Ne smiju biti opuštene ili “premesnate” bez izraenog usnog kuta. Poeljno je da su potpuno pigmentirane.

 

Vilice/Zubalo:škarastog zagriza, što zna?i da gornjih 6 sjekuti?a tijesno prilijeu uz donjih 6 sjekuti?a. Sjekuti?i su okomito usa?eni u vilice. Poeljno je kompletno zubalo (42 zuba prema zubnoj formuli). Zubi su bijeli i pravilno raspore?eni. Kod starijih pasa  tolerira se klještast zagriz.

 

O?i:su ovalnog oblika i subfrontalnog poloaja sa kutem od 10-15°. Oko je pigmentirano u skladu sa bojom to?aka. O?ni kapci dobro prilijeu i nisu opušteni. Rub o?noh kapaka pigmentiran u skladu sa bojom dlake.

 

Uši:visoko usa?ene, nošene priljubljene uz vanjski dio glave. Po duini doseu obi?no do unutrašnjeg o?nog kuta ili stopa. Vrh uške mora biti blago zaobljen. Po obliku uške ?ine jednakostrani?an trokut. Fine su strukture i baršunaste na dodir. Vrlo je vana njihova obojenost, t.j. uši ne smiju biti potpuno crne ili smedje nego isto?kane crnom ili smedjom bojom na bijeloj podlozi u skladu s varijetetom boje.

 

VRAT:

Snaan, dovoljno dug, bez viška koe. Prema glavi se vrat suava.

 

TIJELO:

Pravokutno, odnos duine tijela prema visni grebena je 10:9.

 

Greben:dobro izraen.

 

Le?a:snana, ravna.

 

Slabine:kratke i miši?ave.

 

Sapi:miši?ave, padaju?e do 30°.

 

Grudi:duboke i prostrane, ne preširoke ili ba?vaste. Dubina grudiju je 45-50 % visine grebena. Visina lakta je
50 % visine grebena. Rebra dobro zasvo?ena.

 

Donja linija tijela i trbuh:Trbuh umjereno pribran, ali ne usukan.

 

REP:

Usa?en u produetku sapi. Dosie do sko?nog zgloba ili nešto nie, u korijenu vrlo snaan i prema vrhu se postepeno ravnomjerno suuje, nije predebeo, ve? u proporciji sa tijelom. Nošen je “sabljasto”. To?kavost po repu je poeljna.

 

UDOVI:

 

PREDNJI UDOVI (Prednje noge):

Op?enito:Ekstremiteti moraju biti proporcionalni sa tijelom, pravilnih kuteva.

 

Ramena:Rameni kut iznosi oko 115-120°.

 

Laktovi:Laktovi dobro priljubljeni uz tijelo.

 

Podlaktica:Kosti proporcionalno razvijene i snane ( oble ), prednje noge u stavu ravne.  Podlaktica okomita.

 

Došaplje:?vrsto i blago iskošeno, elasti?no.

 

Prednje šape:zatvorenih prstiju, tipi?na je tzv. ma?ja šapa. Mekuši  su ?vrsti i elasti?ni. Nokti trebaju biti pigmentirani.

 

STRANJI UDOVI (Stranje noge):

Op?enito:U proporciji sa tijelom. Vrlo snanih i dobro razvijenih miši?a. Stav stranjih nogu je paralelan.

 

Bedro:miši?avo i snano.

 

Koljeno:snano i dobro oblikovano. Potkoljenica u nagibu na horizontalu pod kutem 40°.

 

Sko?ni zglob:snaan.

 

Stranje došaplje:visina sko?nog zgloba je oko 20-25 % visine grebena. Kut sko?nog zgloba je oko 130°.

 

STRANJE ŠAPE:

Zatvorenih prstiju, tipi?na je tzv. ma?ja šapa. Mekuši su ?vrste i elasti?ne. Nokti trebaju biti pigmentirani.

 

HOD / KRETANJE:

Skladno, elegantno i harmoni?no kretanje. Dug korak i kas, sa snanim potiskom i iskorakom. Sprijeda gledano prednje i stranje noge krecu se paralelno.

 

DLA?NI POKROV:

Dlaka:kratka, sjajna, gusta i tvrda po cijelom tijelu.

 

BOJA:

Osnovna boja psa je bijela sa crnim ili sme?im to?kama po tijelu. To?ke moraju biti što simetri?nije raspore?ene na tijelu, jasno oivi?ene bez postepenog prelaska u bijelu osnovnu boju, po veli?ini moraju biti što ujedna?enije, promjera oko 2-3 cm. Kod sme?eg varijeteta to?ke su nešto manjeg promjera, obi?no oko 2 cm. To?ke na glavi i udovima su proporcionalno manje od onih po tijelu. Poeljno je da se to?ke nalaze i na repu koje su tako?er proporcionalno manje od to?aka na tijelu. Sitnija špricanost po tijelu nije poeljna, i treba ju kanjavati. To?ke se me?usobno ne smiju spajati i stvarati izvjesne ve?e mrlje. Mrlje i plo?e su nepoeljne. Posebno treba paziti na “mramorastu” obojenost uški.

 

VELI?INA I TEINA:

Visina grebena:        

        Mujaci                        56 – 62 cm

                        enke                          54 – 60 cm

Psi savršenog tipa i uravnoteenosti ne trebaju biti kanjeni ukoliko njihova visina grebena prelazi dozvoljenu granicu visine.

 

GREŠKE:

Svako odstupanje od naprijed navedenih to?aka mora se smatrati greškom ?ije vrednovanje treba stajati u to?nom omjeru prema stupnju odstupanja  koje bi moglo imati utjecaj na zdravlje i dobrobit psa kao i sposobnost  obavljenja radnji koje su tipi?ne za pasminu.

 

 

DISKVALIFIKACIJSKE GREŠKE:

-                    Agresivni ili pretjerano plašljivi psi.

-                    Svaki pas koji pokazuje zna?ajnu fizi?ku abnormalnost ili smetnje u ponašanju mora biti diskvalificiran.

-                    Konvergentne linije glave;

-                    Manjak više od 6 premolara, pri ?emu se manjak M3 ne

       uzima kao greška;

-                   Entropija, ektropija, oko boje brezine kore, o?i razli?itih boja ( heterohromija ), plave o?i, djelomi?na plava obojenost šarenice;

-                    Totalna depigmentiranosti njuške;

-                    Zarolano nošenje repa;

-                    Monokl (plo?a preko jednog ili oba oka) ili plo?a bilo gdje            drugdje na tijelu;

-                   Trobojnost (crne i sme?e to?ke), tigrasta obojenost to?aka, to?ke boje limuna, naran?aste to?ke, plave  to?ke, dlaka bijele boje bez to?aka;

-                    Oštrodlakost ili dugodlakost;

-                    Gluho?a;

 

N.B.Mujaci moraju imati dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.

 

 

 

KOMENTAR STANDARDA

 

 

Dana 27. srpnja 2011. godine odran je sastanak vezan uz komentar vae?eg standarda dalmatinskog psa od dana 30.05. 2011. godine. Prijedlog komentara standarda izradio je Boris Špoljari?. U izradi kona?nog teksta komentara standarda sudjelovali su : Damir Skok, Mijo Fury, Zlatko Kralji?, Ivana Bakal, Zeljka Halper Drai? i eljko Radi?.

 

 

KOMENTAR STANDARDA DALMATINSKOG PSA

 

­­­­­­

Prije po?etka komentara standarda treba naglasiti da dalmatinski pas nije tipi?an po tome što ima lijepu glavu, škarasto zubalo, pravokutno tijelo ili pravilan stav nogu, jer je to karakteristika gotovo svih pasmina. Dalmatinski pas potje?e iz grupe goni?a, to?nije “grupe goni?a s Ilirika” za koje vrijedi slijede?e:

Lakši “brakoidni tip” psa, glava mesocefalna, prizmati?ne forme, uške preklopljeno nošene, tijelo pravokutnog oblika s karakteristi?nom dlakom i obojenoš?u.

Kada se u premisi kae da je dalmatinski pas brakoid onda to zna?i da je tijelo pravokutne forme ?ija je duina ve?a od visine grebena za  8 - 10 %, s mesocefalnom glavom ?iji je cefalni indeks oko 50. Cefalni indeks je broj koji se dobije kada širinu glave pomnoenu sa 100 podijelimo s duinom glave (širina glave x 100 / duina glave) s blago divergentnim linijama lubanje i gubice, naglašenim

stopom, okom ovalnog oblika subfrontalnog poloaja, s “visoko” usa?enim (u liniji vrh njuške i unutranjeg o?nog kuta) preklopljeno nošenim uškama. Gibanje mora biti skladno i elegantno.

 

Op?i dojam

Kod ocjenjivanja dalmatinskog psa vrlo je bitan op?i dojam pod kojim se podrazumijeva skladnost linija tijela, zatim gibanje i sama “elegancija gibanja” koje je izrazito bitno, jer pas goni?, zbog zada?e koja mu je stolje?ima namijenjena ( gonjenje divlja?i ) mora biti okretnog, skladnog, ali i snanog te elegantnog gibanja, proporcije glave s tipi?nim linijama i s pravilnom usa?enoš?u uški, te pravilne odlakanosti i obojenosti sa što simetri?nijom to?kavoš?u. Razlika u spolovima mora biti izraena, što zna?i da mujaci nisu “enstveni”, niti enke “muškobanjaste”.

 

Glava

Glava mora biti u skladu i u proporciji s tijelom psa, u lubanjskom dijelu ne smije biti preširoka, duina od okcipitalne kosti do stopa i od stopa do njuške u odnosu 1:1 ( ili 1:0,9; što zna?i da je gubica nešto kra?a od lubanje, ali neznatno! ). Lubanja mora biti ravna s blagim lateralnim zaobljenjem. Stop mora biti izraen, ali ne previše markiran ili pak preduga?ak. Linije lubanje i gubice su blago divergente (svi goni?i s jugoistoka Europe imaju linije glave “BLAGO DIVERGENTNE”). vaka?i miši?i i zigomati?ni lukovi ne smiju biti previše izraeni, jer to remeti skladnost glave. Koa na cijeloj glavi mora biti bez nabora.

 

Uške

Uške, po duini ne smiju biti ni previše duge, niti previše kratke, ako se povuku naprijed doseu obi?no do unutrašnjeg o?nog kuta ili stopa.

Vrh uške mora biti blago zaobljen, a po obliku uške su istokra?an trokut. Pod dodirom moraju biti “baršunaste, fine”. Vana je njihova obojenost koja mora biti “mramorasta” tj. ne smiju biti potpuno crne ili sme?e. Potpuno crno ili sme?e uho nije poeljno.

 

O?i

O?i su ovalnog oblika u subfrontalnom poloaju s kutem usa?enosti na horizontalu od 10-15°. Oko (šarenica) pigmentirano u skladu s bojom to?aka, što zna?i kod crno obojenih pasa tamno sme?e boje (koja djeluje kao crna boja), ili svijetlije sme?e boje  kod pasa koji imaju sme?u to?kavost. Svjetlo oko je greška koju treba prema stupnju izraenosti  kanjavati.

Razli?ita obojenost o?iju, pojava “plavog oka” ili samo djelomi?na razlika u obojenosti šarenice “iskri?avost” treba najoštrije penalizirati tj. diskvalificirati.

O?ne vje?e ?vrsto su priljubljene uz oko bez opuštenih o?nih kapaka, pigmentirane su neprekinutom o?nom konturom (boja u skladu s bojom šarenice – psi s crnim to?kama pigment crn; psi sa sme?im to?kama pigment sme?e boje).

 

Gubica

Gubica s dobro razvijenim vilicama, posebno paziti da je donja vilica snana i da ne “nedostaje brade”. Usnice su snane i priljubljene uz vilicu, nisu opuštene ili “premesnate” bez izraenog usnog kuta. Poeljno je da su kontinuirano pigmentirane u skladu s bojom to?kavosti (vrijedi isto kao kod boje o?iju). Njuška je obimna, sa široko otvorenim nosnicama, mora biti potpuno pigmentirana, a po boji u skladu s obojenoš?u to?aka. Izraena nepigmentiranost se kanjava. Potpuna nepigmentiranost njuške povla?i za sobom diskvalifikaciju.

 

 

 

Zubalo

Zubalo je škarastog zagriza i nikakvi ostali oblici nisu dozvoljeni, kao predgriz, podgriz, obrnute škare, krino  zubalo ili sli?no. Tolerira se klještast zagriz kod starijih pasa bez kanjavanja. Poeljno je, kako se trai standardom, kompletno zubalo ( 42 zuba). Manjak zubiju, ako se javlja, onda je to naj?eš?e manjak premolara, a manjak ostalih zubiju je prakti?ki vrlo rijedak. Nije dobro ako se javlja manjak 4 premolara za redom s iste strane (od P1- P4) što treba na neki na?in kazniti. Ako je manjak 7 i više premolara on za sobom povla?i diskvalifikaciju! Isto tako treba navesti da manjak samo jednog bilo kojeg zuba : sjekuti?a, o?njaka ili kutnjaka ( s izuzetkom M3 )  za sobom povla?i diskvalifikaciju.

 

Vrat

Mora biti snaan, dovoljno dug, bez viška koe na grlištu ili donjem dijelu vrata (bez fanona) ?ije prisustvo treba kanjavati.

 

Tijelo

Kao što je ve? navedeno, tijelo je pravokutnog oblika ?ija duina u odnosu na visinu grebena iznosi 10:9 ( tijelo je due oko 8-10 % od visine grebena). Linija le?a treba biti u blagom padu od grebena prema sapima. Nije poeljna sedlasta  ili šaranasta linija le?a. Na le?ima se zna javiti blagi “dip” koji ne smije biti izraen kao kod slugija, ve? moe biti izrazito blag. To predstavlja tipi?nost koja se javlja kod svih goni?a sredozemnog podru?ja i treba se smatrati tipi?noš?u za pasminu.

Slabine moraju biti kratke i miši?ave, a sapi miši?ave inklinirane pod kutem od 30°. Grudi ne smiju biti ba?vaste. Dubina grudiju mora biti do visine lakta. Razdaljina od tla do lakta jednaka je razdaljini od lakta do grebena, tj. omjer je 1:1.

 

 

Rep

Mora biti usa?en u produetku sapi, po duini do sko?nog zgloba ili nešto dui, ne smije biti predebeo, ve? u proporciji s tijelom, nošen kao kod svih goni?a “sabljasto”. Rep zavijeno nošen na le?ima treba kanjavati, dok je zarolano nošen atipi?an za ovu pasminu i povla?i za sobom diskvalifikaciju.

 

Prednje noge

Ekstremiteti moraju biti proporcionalni s tijelom, pravilnih kuteva. Rameni kut iznosi oko 115-120°, podlaktica je vertikalna, kosti proporcionalno razvijene, noge ravne. Pri kretnji laktovi ne smiju biti ni izba?eni prema “van” niti uvijani prema “unutra”.

Šape pribranih prstiju. Za dalmatinskog psa je tipi?na “ma?ja šapa”.

Izvrsno je ako su nokti pigmentirani, ali nepigmentirane nokte ne treba kanjavati.

 

Stranje noge

Kao i kod prednjih nogu moraju biti u proporciji s tijelom. Miši?i na nogama su snani i razvijeni. Potkoljenica u nagibu na horizontalu pod kutem oko 40°, kut sko?nog zgloba oko 130°. Visina sko?nog zgloba je oko 1/5 visine grebena. Stav stranjih nogu ravan, nikako “O” ili “X” stav, koji treba zna?ajno kanjavati.

Zadnje šape kao i prednje.

 

Kretanje

Ono mora biti povezano i harmoni?no, bez trzaja ili “teine”. Korak, kas i galop moraju biti dugi i skladni. Treba kanjavati svaku anomaliju pri kretanju psa.

 

Dlaka i obojenost

Dlaka mora biti tipi?na što zna?i kratka, sjajna, gusta i tvrda po cijelom tijelu. Pojavu due dlake treba oštro kanjavati.

Boja psa je bijela s crnim ili sme?im to?kama po tijelu. To?ke moraju biti što simetri?nije raspore?ene po tijelu, jasno oivi?ene bez postepenog prelaska u bijelu osnovnu boju. Po veli?ini moraju biti što ujedna?enije, promjera oko 2-3 cm. To?ke na glavi, repu i udovima su proporcionalno manje od onih po tijelu. Ja?e izraena sitnija špricanost po tijelu nije poeljna, i treba je kanjavati. Treba paziti da se to?ke me?usobno ne spajaju i stvaraju izvjesne “ve?e fleke” koje su nepoeljne. Posebno treba paziti na obojenost ušiju. Plo?e su diskvalifikacijska greška.

Paziti treba da se kod obojenosti uz osnovnu bijelu boju javlja samo ili crna ili sme?a obojenost to?aka. Prisustvo tre?e boje nije dozvoljeno.To?ke boje limuna ili narandaste boje nisu dozvoljene i povla?e za sobom diskvalifikaciju.

Boja pigmenta sluzokoa, njuške i oka u skladu su s obojenoš?u to?aka (crno ili sme?e) kao što je ranije navedeno.  Poeljno je ako se na repu nalazi pokoja to?ka, koja mora biti proporcionalno manja od to?aka na tijelu.

 

 

Visina

Standard propisuje traenu visinu. Danas ima dosta pasa (posebno mujaka) koji prelaze traenu visinu. Ovdje ne treba strogo “robovati centrimetrima”, ve? svakog psa treba sagledati pojedina?no te ga u odnosu na karakteristi?nu tipi?nost i izvjesne nedostatke ocijeniti. Ono što treba izri?ito traiti je tip psa, elegancija i kretanje. Preporu?uje se tolerancija visine kod mujaka i enki od + 3 cm, odnosno  – 2 cm.

 

Narav

Dalmatinski psi su vrlo ivahni, blagi, vjerni, samostalni i vrlo lako odgojivi. Veliki su prijatelji djece. Vole društvo uku?ana i uvijek su spremni za igru. Potrebno im je puno kretanja. U ishrani nisu pretjerano izbirljivi. Pojedini primjerci su skloni gojaznosti. Ova pasmina izrazito voli vodu i kupanje.

Ažurirano (Ponedjeljak, 06 Svibanj 2013 08:55)

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?