Get Adobe Flash player
Home O klubu

postheadericon O klubu

Hrvatski klub prijatelja dalmatinskih pasa - DALMATINAC, Zagreb
           
Ilica 61, 10000 Zagreb
           
M.B. 3767400
           
OIB: 65858005188
           
telefon: ++ 385 95 906 11 85 (Stipe Gorenjak)
           
telefon: ++ 385 91 65 70 890 (eljka Halper Drai?)
 
w: www.hkpdp-dalmatinac.com

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 

 


Ra?un otvoren kod : 

Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb
 
10000 Zagreb, Hrvatska
           
Naziv ra?una: 1103356396
           
Broj ra?una: 2484008-1103356396
           
IBAN HR5624840081103356396
           
SWIFT: RZBHHR2X
           Hrvatski klub prijatelja dalmatinskih pasa „DALMATIANAC“ je kinološka stru?na udruga u koju se, svojom slobodnom voljom udruuju gra?ani Republike Hrvatske i gra?ani drugih drava – prijatelji dalmatinskih pasa.

Skra?eni naziv je HKPDP „DALMATINAC“.
            Klub je osnovan 10.06.1991. godine u Zagrebu, i to je bio prvi klub prijatelja Dalmatinskih pasa u Republici Hrvatskoj. Hrvatski klub prijatelja dalmatinskih pasa „DALMATIANAC“ sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 61, djeluje na cijelom podru?ju Republike Hrvatske.
           
Osnovni cilj Kluba je razvoj kinologije, kao stru?ne i športsko rekreacijske djelatnosti posebice dalmatinskih pasa. Zaštita standarda pasmine te udruivanje gra?ana koji se bave dalmatinskim psima.
           
Djelatnosti kluba su: 

 

 - sujelovanje u ostvarivanju ciljeva i zada?a HKS-a te sprovodenje politike i

   zaklju?aka HKS-a usmjerenih na unapre?enje kinologije. 

 - sustavno vo?enje Klupske rodovne knjige i evidencija dalmatinskih pasa na

   teritoriju Republike Hrvatske

 - okupljanje uzgajatelja, vlasnika i ljubitelja pasmine dalmatinskih pasa i

   razvijanje uporabnosti pasmine

 - unapre?ivanje i poticanje razvoja i rasprostranjenosti pasmine dalmatinskih pasa

 - savjetovanje i podu?avanje u stru?nom radu te školovanje dalmatinskih pasa

 - prire?ivanje revija, smotri i izlobi dalmatinskih pasa u skladu s propisima i

   kriterijima HKS-a i FCI-a

 - popularizacija i promicanje kinologije izdavanjem stru?ne literature,

   odravanjem predavanja i stru?nih seminara

 - donošenje, pra?enje i uskla?ivanje standarda pasmine u Republici Hrvatskoj

   shodno preporukama i standardima FCI-a

 - osposobljavanje kinoloških kadrova za pasminu dalmatinskih pasa

   u skladu sa standardima HKS-a i FCI-a

 - izravna suradnja s klubovima dalmatinskih pasa u zemlji i inozemstvu, te suradnja s ostalim   

   udruenjima koja se bave dalmatinskim psima, tamo gdje postoji obostrani interes

 - vo?enje kinološke dokumentacije

 - pribavljanje nov?anih i drugih sredstava . te ulaganje istih u organizirane djelatnosti kluba

 - sudjelovanje na skupštini HKS-a

 - obavljanje i drugih djelatnosti radi unapre?enja kinologije

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?