Get Adobe Flash player
Home O klubu Članstvo u klubu

postheadericon ČLANSTVO U KLUBU - PRAVA I OBVEZE

 

 

 Članak 12.

Članom Kluba može postati državljani Republike Hrvatske, koji prihvati Statut i koji želi raditi na ostvarenju ciljeva Kluba.

Članak 13.

Članovi Kluba mogu bili:

a)           redoviti.

b)           podupirujući

c)            počasni

 

Redoviti članovi mogu bili državljani Republike Hrvatske  koji se aktivno uključuju u djelatnost Kluba i koji redovito plaća članarinu.

Podupirući član je onaj koji pomaže djelatnost Kluba svojim donacijama.

Počasni član može postati državljanin Republike Hrvatske i stranci koji su iznimno zaslužni za razvoj pasmine i djelatnost Kluba. Izabire ga Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 14.

Nove članove prima Izvršni odbor na temelju ispunjene i potpisane pristupnice te plaćene članarine za tekuću godinu.

Članstvo u Klubu se dokazuje iskaznicom Kluba.

Ako je više članova iste obitelji u članstvu Kluba, obveze tih članova se reguliraju odlukom Izvršnog odbora.

Članak 15,

Obveze člana Kluba su:               

•             provođenje odluka i stavova Kluba i HKS-a usmjerene na unapređenje kinologije i rada Kluba.

pridržavanje odredbi ovoga Statuta i drugih službenih dokumenata Kluba

•             sudjelovanje u radu Kluba.

•             redovito plaćanje članarine

•             čuvanje ugleda i časti Kluba

Članak 16.

Prava člana Kluba su:

•             sudjelovanje u radu i priredbama Kluba,

•             korištenje mogućnosti koje pruža Klub u u stjecanju kinoloških znanja

•             korištenje prostorija, terena, opreme i materijalnih dobara Kluba

•             sudjelovanje u radu skupštine Kluba, podnošenjem prijedloga Skupštini i odlučivanjem o njima.

•             da bira i bude biran u tijela Kluba ako je punoljetan,

•             da bude obaviješten o aktivnostima i planovima Kluba te radu tijela Kluba,

•             da podnosi prijedloge Izvršnom odboru Kluba.

Članak 17.

Članovi Kluba rješavaju sve međusobne sporove sporazumno. Ako se spor ne može riješiti dogovorno, o njemu

odlučuje arbitraža Kluba. Članove arbitraže imenuje Izvršni odbor.

Članak 18.

Članstvo u Klubu prestaje:

•             istupanjem iz članstva

•             smrću člana

  • isključenjem - ukoliko član Kluba radi u suprotnosti sa Statutom i drugim općim i posebnim aktima Kluba, isključit će se iz, članstva. Odluku o isključenju donosi IO. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini kluba. Odluka Skupštine je konačna. Do odluke Skupštine član je suspendiran od funkcija u tijelima Kluba. Prije prestanka članstva (osim u slučaju smrti) član je dužan ispuniti materijalne i moralne obveze koje je preuzeo za vrijeme članstva.

•             neplaćanjem članarine za tekuću godinu do 1.travnja iste - briše se iz Kluba bez posebnog rješenja.

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAŠI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vašim psom kao priprema za izložbe pasa?