Get Adobe Flash player
Home O klubu Pravilnici

postheadericon STATUT

Zagreb, 26. travnja 1999.

Na temelju ?lanka l stavka 2 . ?lanka 37. stavak l Zakona o udrugama, te na temelju ?lanaka 14. do 22. Statuta Hrvatskog.: kinološkog saveza. Skupština Hrvatskog kluba prijatelja dalmatinskih pasa "Dalmatinac". Zagreb. Ilica 61. svojoj sjednici odranoj 26. travnja 1999. godine, donosi

STATUT UDRUGE HRVATSKOG KLUBA PRIJATELJA DALMATINSKIH PASA "DALMATINAC"

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

Hrvatski klub prijatelja dalmatinskih pasa "Dalmatinac" (u daljnjem tekstu Klub) je kinološka stru?na udruga u koju se , svojom slobodnom voljom zdruuju gra?ani Republike Hrvatske i gra?ani drugih drava - prijatelji dalmatinskih pasa. Skra?eni naziv Kluba je HKPDP "Dalmatinac".

 
ODABERITE JEZIK
Croatian English French German Italian Russian Spanish
4SummerShows - Split
Pozivamo Vas da prijavite svog psa na 4SummerShows - Shows with that little extra
Baner
NAI PARTNERI
Baner
Baner
ANKETA
Da li ste zainteresirani za ring dresuru sa vaim psom kao priprema za izlobe pasa?