postheadericon FCI - Standard br. 153

FCI – STANDARD NR. 153     30.05.2011.    

 

DALMATINSKI PAS

 

Zemlja porijekla: HRVATSKA

 

Datum objave važe?eg službenog standarda: 13.10.2010.

 

UPOTREBA:

Lova?ki pas, pas za pratnju, obiteljski pas, kao i pas prikladan za razli?ite namjene.

 

FCI Klasifikacija:

Skupina 6 - GONI?I, KRVOSLJEDNICI I SRODNE PASMINE

Sekcija 3 Srodne pasmine / bez radnog ispita

 

KRATKI POVIJESNI PREGLED:

Porijeklo dalmatinskog psa zasnovano je na slikama i zapisima iz crkvenih kronika 16. – 18. stolje?a.

Prikazi dalmatinskog psa prona?eni su na oltarnoj slici «Majka Božja s Isusom i an?elima» u crkvi Gospa od An?ela u mjestu Veli Lošinj, otok Lošinj, Hrvatska koja potje?e iz 1600.-1630., te freske iz Zaostroga, Dalmacija, Hrvatska.

Iz toga proizlazi da je porjeklo dalmatinskog psa u isto?nom dijelu sredozemlja naro?ito u povijesnoj provinciji Dalmacije.

Prvi opisi dalmatinskog psa prona?eni su u ?akova?koj biskupiji ?akovo, Hrvatska u zapisu biskupa Petra Baki?a iz 1719., te zapisu Andreasa Keczkemetya iz 1737. gdje je pas nazvan latinskim imenom «Canis Dalmaticus» te navedenom visinom od 4-5 «Spithamusa». Thomas Pennant u svom djelu «Synopsis of Quadrupeds» iz 1771. opisao je ovu pasminu kao samostalnu i nazvao ju «Dalmatian», te naveo da joj je domovina Dalmacija.

Thomas Bewick 1790. naziva ovu pasminu «The Dalmatian or Coach Dog». Prvi (neslužbeni) standard sastavio je englez, Vero Shaw 1882. koji je osnivanjem «Dalmatian Club» u Engleskoj 1890. preto?en u prvi standard.

FCI objavljuje prvi standard za dalmatinskog psa 07.04.1955. pod nazivom «Dalmatiner Jagdhund» - Dalmatinski goni?.

 

 

OP?I IZGLED:

Glava mezocefalna, prizmati?nog oblika, sa vise?im uškama. Tijelo pravokutnog oblika, snažno, miši?avo sa karakteristicnom markantnom to?kastom obojenoš?u. Gibanje mora biti elegantno. Razlika u spolovima mora biti izražena.

 

VAŽNE PROPORCIJE:

Dužina tijela: Visina grebena = 10 : 9

Visina lakta 50 % visina grebena

Visina sko?nog zgloba je 20 - 25 % visine grebena

Duljina glave oko 40 % visine grebena

Duljina lubanje : duljina gubice = 1 : 1

 

 

PONAŠANJE / TEMPERAMENT ( NARAV ):

Mirne je ?udi, prijateljski raspoložen, nije plah niti suzdržan, bez ikakve nervoze ili agresivnosti. Po naravi dalmatinski psi su vrlo živahni, blagi, vjerni, samostalni i vrlo lako odgojivi. Izrazito voli vodu i kretanje u prirodi. Ima izražen nagon goni?a.

 

GLAVA:

Glava mora biti u skladu i u proporciji sa tijelom psa.

U lubanjskom dijelu ne smije biti preširoka.

Dužina od okcipitalne kosti do stopa i od stopa do njuške (vrha nosa ) u odnosu 1:1 ili je gubica nešto kra?a. Linije lubanje i gubice su blago divergente. Žva?ni miši?i i jagodi?ni lukovi ne smiju biti previše izraženi. Koža na cijeloj glavi je bez nabora.

 

 

 

LUBANJSKI DIO:

Lubanja:ravna (plosnata) sa blagim postrani?nim zaobljenjem. Najšira je izme?u ušiju, a na sljepoo?nicama dobro zaobljena. ?eona brazda je blago izrazena.

 

Stop:Umjereno naglašen.

 

PREDIO LICA:

 

Njuška:je velika, sa široko otvorenim nosnicama, mora biti kompletno pigmentirana, a po boji u skladu sa obojenosti to?aka.

 

GUBICA:

Sa dobro razvijenim snažnim vilicama, nosni hrbat ravan.

 

Usnice:su snažne i prili?no priljubljene uz vilicu. Ne smiju biti opuštene ili “premesnate” bez izraženog usnog kuta. Poželjno je da su potpuno pigmentirane.

 

Vilice/Zubalo:škarastog zagriza, što zna?i da gornjih 6 sjekuti?a tijesno priliježu uz donjih 6 sjekuti?a. Sjekuti?i su okomito usa?eni u vilice. Poželjno je kompletno zubalo (42 zuba prema zubnoj formuli). Zubi su bijeli i pravilno raspore?eni. Kod starijih pasa  tolerira se klještast zagriz.

 

O?i:su ovalnog oblika i subfrontalnog položaja sa kutem od 10-15°. Oko je pigmentirano u skladu sa bojom to?aka. O?ni kapci dobro priliježu i nisu opušteni. Rub o?noh kapaka pigmentiran u skladu sa bojom dlake.

 

Uši:visoko usa?ene, nošene priljubljene uz vanjski dio glave. Po dužini dosežu obi?no do unutrašnjeg o?nog kuta ili stopa. Vrh uške mora biti blago zaobljen. Po obliku uške ?ine jednakostrani?an trokut. Fine su strukture i baršunaste na dodir. Vrlo je važna njihova obojenost, t.j. uši ne smiju biti potpuno crne ili smedje nego isto?kane crnom ili smedjom bojom na bijeloj podlozi u skladu s varijetetom boje.

 

VRAT:

Snažan, dovoljno dug, bez viška kože. Prema glavi se vrat sužava.

 

TIJELO:

Pravokutno, odnos dužine tijela prema visni grebena je 10:9.

 

Greben:dobro izražen.

 

Le?a:snažna, ravna.

 

Slabine:kratke i miši?ave.

 

Sapi:miši?ave, padaju?e do 30°.

 

Grudi:duboke i prostrane, ne preširoke ili ba?vaste. Dubina grudiju je 45-50 % visine grebena. Visina lakta je
50 % visine grebena. Rebra dobro zasvo?ena.

 

Donja linija tijela i trbuh:Trbuh umjereno pribran, ali ne usukan.

 

REP:

Usa?en u produžetku sapi. Dosiže do sko?nog zgloba ili nešto niže, u korijenu vrlo snažan i prema vrhu se postepeno ravnomjerno sužuje, nije predebeo, ve? u proporciji sa tijelom. Nošen je “sabljasto”. To?kavost po repu je poželjna.

 

UDOVI:

 

PREDNJI UDOVI (Prednje noge):

Op?enito:Ekstremiteti moraju biti proporcionalni sa tijelom, pravilnih kuteva.

 

Ramena:Rameni kut iznosi oko 115-120°.

 

Laktovi:Laktovi dobro priljubljeni uz tijelo.

 

Podlaktica:Kosti proporcionalno razvijene i snažne ( oble ), prednje noge u stavu ravne.  Podlaktica okomita.

 

Došaplje:?vrsto i blago iskošeno, elasti?no.

 

Prednje šape:zatvorenih prstiju, tipi?na je tzv. ma?ja šapa. Mekuši  su ?vrsti i elasti?ni. Nokti trebaju biti pigmentirani.

 

STRAŽNJI UDOVI (Stražnje noge):

Op?enito:U proporciji sa tijelom. Vrlo snažnih i dobro razvijenih miši?a. Stav stražnjih nogu je paralelan.

 

Bedro:miši?avo i snažno.

 

Koljeno:snažno i dobro oblikovano. Potkoljenica u nagibu na horizontalu pod kutem 40°.

 

Sko?ni zglob:snažan.

 

Stražnje došaplje:visina sko?nog zgloba je oko 20-25 % visine grebena. Kut sko?nog zgloba je oko 130°.

 

STRAŽNJE ŠAPE:

Zatvorenih prstiju, tipi?na je tzv. ma?ja šapa. Mekuši su ?vrste i elasti?ne. Nokti trebaju biti pigmentirani.

 

HOD / KRETANJE:

Skladno, elegantno i harmoni?no kretanje. Dug korak i kas, sa snažnim potiskom i iskorakom. Sprijeda gledano prednje i stražnje noge krecu se paralelno.

 

DLA?NI POKROV:

Dlaka:kratka, sjajna, gusta i tvrda po cijelom tijelu.

 

BOJA:

Osnovna boja psa je bijela sa crnim ili sme?im to?kama po tijelu. To?ke moraju biti što simetri?nije raspore?ene na tijelu, jasno oivi?ene bez postepenog prelaska u bijelu osnovnu boju, po veli?ini moraju biti što ujedna?enije, promjera oko 2-3 cm. Kod sme?eg varijeteta to?ke su nešto manjeg promjera, obi?no oko 2 cm. To?ke na glavi i udovima su proporcionalno manje od onih po tijelu. Poželjno je da se to?ke nalaze i na repu koje su tako?er proporcionalno manje od to?aka na tijelu. Sitnija špricanost po tijelu nije poželjna, i treba ju kažnjavati. To?ke se me?usobno ne smiju spajati i stvarati izvjesne ve?e mrlje. Mrlje i plo?e su nepoželjne. Posebno treba paziti na “mramorastu” obojenost uški.

 

VELI?INA I TEŽINA:

Visina grebena:        

        Mužjaci                        56 – 62 cm

                        Ženke                          54 – 60 cm

Psi savršenog tipa i uravnoteženosti ne trebaju biti kažnjeni ukoliko njihova visina grebena prelazi dozvoljenu granicu visine.

 

GREŠKE:

Svako odstupanje od naprijed navedenih to?aka mora se smatrati greškom ?ije vrednovanje treba stajati u to?nom omjeru prema stupnju odstupanja  koje bi moglo imati utjecaj na zdravlje i dobrobit psa kao i sposobnost  obavljenja radnji koje su tipi?ne za pasminu.

 

 

DISKVALIFIKACIJSKE GREŠKE:

-                    Agresivni ili pretjerano plašljivi psi.

-                    Svaki pas koji pokazuje zna?ajnu fizi?ku abnormalnost ili smetnje u ponašanju mora biti diskvalificiran.

-                    Konvergentne linije glave;

-                    Manjak više od 6 premolara, pri ?emu se manjak M3 ne

       uzima kao greška;

-                   Entropija, ektropija, oko boje brezine kore, o?i razli?itih boja ( heterohromija ), plave o?i, djelomi?na plava obojenost šarenice;

-                    Totalna depigmentiranosti njuške;

-                    Zarolano nošenje repa;

-                    Monokl (plo?a preko jednog ili oba oka) ili plo?a bilo gdje            drugdje na tijelu;

-                   Trobojnost (crne i sme?e to?ke), tigrasta obojenost to?aka, to?ke boje limuna, naran?aste to?ke, plave  to?ke, dlaka bijele boje bez to?aka;

-                    Oštrodlakost ili dugodlakost;

-                    Gluho?a;

 

N.B.Mužjaci moraju imati dva normalno razvijena testisa potpuno spuštena u skrotum.

 

 

 

KOMENTAR STANDARDA

 

 

Dana 27. srpnja 2011. godine održan je sastanak vezan uz komentar važe?eg standarda dalmatinskog psa od dana 30.05. 2011. godine. Prijedlog komentara standarda izradio je Boris Špoljari?. U izradi kona?nog teksta komentara standarda sudjelovali su : Damir Skok, Mijo Fury, Zlatko Kralji?, Ivana Bakal, Zeljka Halper Draži? i Željko Radi?.

 

 

KOMENTAR STANDARDA DALMATINSKOG PSA

 

­­­­­­

Prije po?etka komentara standarda treba naglasiti da dalmatinski pas nije tipi?an po tome što ima lijepu glavu, škarasto zubalo, pravokutno tijelo ili pravilan stav nogu, jer je to karakteristika gotovo svih pasmina. Dalmatinski pas potje?e iz grupe goni?a, to?nije “grupe goni?a s Ilirika” za koje vrijedi slijede?e:

Lakši “brakoidni tip” psa, glava mesocefalna, prizmati?ne forme, uške preklopljeno nošene, tijelo pravokutnog oblika s karakteristi?nom dlakom i obojenoš?u.

Kada se u premisi kaže da je dalmatinski pas brakoid onda to zna?i da je tijelo pravokutne forme ?ija je dužina ve?a od visine grebena za  8 - 10 %, s mesocefalnom glavom ?iji je cefalni indeks oko 50. Cefalni indeks je broj koji se dobije kada širinu glave pomnoženu sa 100 podijelimo s dužinom glave (širina glave x 100 / dužina glave) s blago divergentnim linijama lubanje i gubice, naglašenim

stopom, okom ovalnog oblika subfrontalnog položaja, s “visoko” usa?enim (u liniji vrh njuške i unutranjeg o?nog kuta) preklopljeno nošenim uškama. Gibanje mora biti skladno i elegantno.

 

Op?i dojam

Kod ocjenjivanja dalmatinskog psa vrlo je bitan op?i dojam pod kojim se podrazumijeva skladnost linija tijela, zatim gibanje i sama “elegancija gibanja” koje je izrazito bitno, jer pas goni?, zbog zada?e koja mu je stolje?ima namijenjena ( gonjenje divlja?i ) mora biti okretnog, skladnog, ali i snažnog te elegantnog gibanja, proporcije glave s tipi?nim linijama i s pravilnom usa?enoš?u uški, te pravilne odlakanosti i obojenosti sa što simetri?nijom to?kavoš?u. Razlika u spolovima mora biti izražena, što zna?i da mužjaci nisu “ženstveni”, niti ženke “muškobanjaste”.

 

Glava

Glava mora biti u skladu i u proporciji s tijelom psa, u lubanjskom dijelu ne smije biti preširoka, dužina od okcipitalne kosti do stopa i od stopa do njuške u odnosu 1:1 ( ili 1:0,9; što zna?i da je gubica nešto kra?a od lubanje, ali neznatno! ). Lubanja mora biti ravna s blagim lateralnim zaobljenjem. Stop mora biti izražen, ali ne previše markiran ili pak preduga?ak. Linije lubanje i gubice su blago divergente (svi goni?i s jugoistoka Europe imaju linije glave “BLAGO DIVERGENTNE”). Žvaka?i miši?i i zigomati?ni lukovi ne smiju biti previše izraženi, jer to remeti skladnost glave. Koža na cijeloj glavi mora biti bez nabora.

 

Uške

Uške, po dužini ne smiju biti ni previše duge, niti previše kratke, ako se povuku naprijed dosežu obi?no do unutrašnjeg o?nog kuta ili stopa.

Vrh uške mora biti blago zaobljen, a po obliku uške su istokra?an trokut. Pod dodirom moraju biti “baršunaste, fine”. Važna je njihova obojenost koja mora biti “mramorasta” tj. ne smiju biti potpuno crne ili sme?e. Potpuno crno ili sme?e uho nije poželjno.

 

O?i

O?i su ovalnog oblika u subfrontalnom položaju s kutem usa?enosti na horizontalu od 10-15°. Oko (šarenica) pigmentirano u skladu s bojom to?aka, što zna?i kod crno obojenih pasa tamno sme?e boje (koja djeluje kao crna boja), ili svijetlije sme?e boje  kod pasa koji imaju sme?u to?kavost. Svjetlo oko je greška koju treba prema stupnju izraženosti  kažnjavati.

Razli?ita obojenost o?iju, pojava “plavog oka” ili samo djelomi?na razlika u obojenosti šarenice “iskri?avost” treba najoštrije penalizirati tj. diskvalificirati.

O?ne vje?e ?vrsto su priljubljene uz oko bez opuštenih o?nih kapaka, pigmentirane su neprekinutom o?nom konturom (boja u skladu s bojom šarenice – psi s crnim to?kama pigment crn; psi sa sme?im to?kama pigment sme?e boje).

 

Gubica

Gubica s dobro razvijenim vilicama, posebno paziti da je donja vilica snažna i da ne “nedostaje brade”. Usnice su snažne i priljubljene uz vilicu, nisu opuštene ili “premesnate” bez izraženog usnog kuta. Poželjno je da su kontinuirano pigmentirane u skladu s bojom to?kavosti (vrijedi isto kao kod boje o?iju). Njuška je obimna, sa široko otvorenim nosnicama, mora biti potpuno pigmentirana, a po boji u skladu s obojenoš?u to?aka. Izražena nepigmentiranost se kažnjava. Potpuna nepigmentiranost njuške povla?i za sobom diskvalifikaciju.

 

 

 

Zubalo

Zubalo je škarastog zagriza i nikakvi ostali oblici nisu dozvoljeni, kao predgriz, podgriz, obrnute škare, križno  zubalo ili sli?no. Tolerira se klještast zagriz kod starijih pasa bez kažnjavanja. Poželjno je, kako se traži standardom, kompletno zubalo ( 42 zuba). Manjak zubiju, ako se javlja, onda je to naj?eš?e manjak premolara, a manjak ostalih zubiju je prakti?ki vrlo rijedak. Nije dobro ako se javlja manjak 4 premolara za redom s iste strane (od P1- P4) što treba na neki na?in kazniti. Ako je manjak 7 i više premolara on za sobom povla?i diskvalifikaciju! Isto tako treba navesti da manjak samo jednog bilo kojeg zuba : sjekuti?a, o?njaka ili kutnjaka ( s izuzetkom M3 )  za sobom povla?i diskvalifikaciju.

 

Vrat

Mora biti snažan, dovoljno dug, bez viška kože na grlištu ili donjem dijelu vrata (bez fanona) ?ije prisustvo treba kažnjavati.

 

Tijelo

Kao što je ve? navedeno, tijelo je pravokutnog oblika ?ija dužina u odnosu na visinu grebena iznosi 10:9 ( tijelo je duže oko 8-10 % od visine grebena). Linija le?a treba biti u blagom padu od grebena prema sapima. Nije poželjna sedlasta  ili šaranasta linija le?a. Na le?ima se zna javiti blagi “dip” koji ne smije biti izražen kao kod slugija, ve? može biti izrazito blag. To predstavlja tipi?nost koja se javlja kod svih goni?a sredozemnog podru?ja i treba se smatrati tipi?noš?u za pasminu.

Slabine moraju biti kratke i miši?ave, a sapi miši?ave inklinirane pod kutem od 30°. Grudi ne smiju biti ba?vaste. Dubina grudiju mora biti do visine lakta. Razdaljina od tla do lakta jednaka je razdaljini od lakta do grebena, tj. omjer je 1:1.

 

 

Rep

Mora biti usa?en u produžetku sapi, po dužini do sko?nog zgloba ili nešto duži, ne smije biti predebeo, ve? u proporciji s tijelom, nošen kao kod svih goni?a “sabljasto”. Rep zavijeno nošen na le?ima treba kažnjavati, dok je zarolano nošen atipi?an za ovu pasminu i povla?i za sobom diskvalifikaciju.

 

Prednje noge

Ekstremiteti moraju biti proporcionalni s tijelom, pravilnih kuteva. Rameni kut iznosi oko 115-120°, podlaktica je vertikalna, kosti proporcionalno razvijene, noge ravne. Pri kretnji laktovi ne smiju biti ni izba?eni prema “van” niti uvijani prema “unutra”.

Šape pribranih prstiju. Za dalmatinskog psa je tipi?na “ma?ja šapa”.

Izvrsno je ako su nokti pigmentirani, ali nepigmentirane nokte ne treba kažnjavati.

 

Stražnje noge

Kao i kod prednjih nogu moraju biti u proporciji s tijelom. Miši?i na nogama su snažni i razvijeni. Potkoljenica u nagibu na horizontalu pod kutem oko 40°, kut sko?nog zgloba oko 130°. Visina sko?nog zgloba je oko 1/5 visine grebena. Stav stražnjih nogu ravan, nikako “O” ili “X” stav, koji treba zna?ajno kažnjavati.

Zadnje šape kao i prednje.

 

Kretanje

Ono mora biti povezano i harmoni?no, bez trzaja ili “težine”. Korak, kas i galop moraju biti dugi i skladni. Treba kažnjavati svaku anomaliju pri kretanju psa.

 

Dlaka i obojenost

Dlaka mora biti tipi?na što zna?i kratka, sjajna, gusta i tvrda po cijelom tijelu. Pojavu duže dlake treba oštro kažnjavati.

Boja psa je bijela s crnim ili sme?im to?kama po tijelu. To?ke moraju biti što simetri?nije raspore?ene po tijelu, jasno oivi?ene bez postepenog prelaska u bijelu osnovnu boju. Po veli?ini moraju biti što ujedna?enije, promjera oko 2-3 cm. To?ke na glavi, repu i udovima su proporcionalno manje od onih po tijelu. Ja?e izražena sitnija špricanost po tijelu nije poželjna, i treba je kažnjavati. Treba paziti da se to?ke me?usobno ne spajaju i stvaraju izvjesne “ve?e fleke” koje su nepoželjne. Posebno treba paziti na obojenost ušiju. Plo?e su diskvalifikacijska greška.

Paziti treba da se kod obojenosti uz osnovnu bijelu boju javlja samo ili crna ili sme?a obojenost to?aka. Prisustvo tre?e boje nije dozvoljeno.To?ke boje limuna ili narandžaste boje nisu dozvoljene i povla?e za sobom diskvalifikaciju.

Boja pigmenta sluzokoža, njuške i oka u skladu su s obojenoš?u to?aka (crno ili sme?e) kao što je ranije navedeno.  Poželjno je ako se na repu nalazi pokoja to?ka, koja mora biti proporcionalno manja od to?aka na tijelu.

 

 

Visina

Standard propisuje traženu visinu. Danas ima dosta pasa (posebno mužjaka) koji prelaze traženu visinu. Ovdje ne treba strogo “robovati centrimetrima”, ve? svakog psa treba sagledati pojedina?no te ga u odnosu na karakteristi?nu tipi?nost i izvjesne nedostatke ocijeniti. Ono što treba izri?ito tražiti je tip psa, elegancija i kretanje. Preporu?uje se tolerancija visine kod mužjaka i ženki od + 3 cm, odnosno  – 2 cm.

 

Narav

Dalmatinski psi su vrlo živahni, blagi, vjerni, samostalni i vrlo lako odgojivi. Veliki su prijatelji djece. Vole društvo uku?ana i uvijek su spremni za igru. Potrebno im je puno kretanja. U ishrani nisu pretjerano izbirljivi. Pojedini primjerci su skloni gojaznosti. Ova pasmina izrazito voli vodu i kupanje.

AĹľurirano (Ponedjeljak, 06 Svibanj 2013 08:55)